متاسفانه

از اون دسته آدمهایی هستم که عآدت دارم کارها رو موکول کنم به دقیقه نود..!

ودر کسری از ثانیه انجم بدم..البته که در خیلی جاها این خودش باعث بهبود کیفیت کارم شده..!

دقیقا مثل شبهای امتحان..!

ولی باید عرض کنم خدمتتون که..

بیشتر مواقع ضرر کردم...خصوصا در تصمیم های مهم..!

یه عادت بَد مختص دقیقه نودی ها هم هست..!

کار امروز به فردا افکندن...!

این مورد خیلی دامن گیر من شده..!که ریشه در بی حوصلگی و عدم تمایل و علاقه نسبت به انجام اون کار بوده..!

ولی هم اکنون که در یک برهه مهم در این زندگی ام به سر می برم..!

و تا اینجا طبقِ عادتِ ناجورِ موکول کردن کارها به بعد..! پیش رفتم..!اکنون بر آن شدم که این عادت را ترک دهم..!:)

البته یه وقت سوتفاهم نشه..همیشه این عادت بد همراهم نبوده..!گفتم که ریشه در عامل های مختلف داره..!

+خب!خواستم بنویسم که کمی تنبیه بشم..!اونم در ملا عام:) خودآزاریه دیگه..!

نگارگلانه نوشت:

ـتــو ـبــیــا ـتــا ـبـر ـهــم ـزنم ـتمامی ـعادت ـها را..

فقط چند قدم نزدیک تر بیا..!

چشمانم را غبار اشک گرفته و خیال پاک شدن ندارند..!

فقط آهسته تر..!

نمی خواهم از این خواب رویایی دل بکنم..!