قصه از اونجایی شروع شد که همین عروسی هفته پیش زندایی.س گروهی تشکیل دادند..!از همون اول از 15 عضو شروع کرد و الان به بیست و سه عضو رسیده:|..!

انصافا جدای درگیری مجازی بی مورد گاهی اوقات..!یکی از از فواید تلگرام نزدیک کردن اقوام به یکدیگر است..!

و اما به رسم اعتماد شب قبلم به امروز سه شنبه..!امروز خیلی بهتر از دیروز بود..!امید به زندگی بیشتر بود..الحمدلله..!

گآهی از تکرار و تکرار شکایت هایم به خدا غُصه ام میگیرد..!

این چند روز کلی انسان درد کشیده در زندگی دیدم..

دردهایی که کمر کوه هم می شکند..!

نمیدانم از عشقشان به خدا چه بگویم..!

شاید برای بعضی هایشان..! بعد از این همه ماجرا..غریب ترین و مسبب همه ی این بلاها خدا باشد..!

ولی تاآنجایی که من دیدم..!از سر فطرت خداجویشان..!

از سر عِشقی که نمی خواهند فریاد بزنند و گاهی انکار میکنند بازهم سمت خدا میروند..!

اینجا عظمت خدا رو درک میکنم..!روزی بیشمار مخلوق همه نوعش سمت او میرود..خواه ناخواه..!

+موضوع از تلگرام شروع شد و به کجا ختم شد:) رشته ی افکار ناگسستنی ام آرزوست..!


+happy,good for u and every thing you do as a human


..