واجب میدونم که بگم..!:)

صفحه ی گل نگار یک سری حرف های روزانه است !

حشو  وزایده و ناپیوسته گفتن..زیاد دارد..!

ولی همه ی اینها به کنار..!

چون انگشتانم به نوشتن عادت کرده است

"باید" بنویسم..!

علاقه ی خاصی هم به کیبورد دارم

و از خودکار و جوهر پس دادنش هراسان..!

از مداد و محو شدن نوشته ها بعد از ماه ها نگران..!

پس می نویسم در بیان..!با قلم ناتوان ناتوان..!

ولی برای خودم...!ضمیر نهان..!


این پست بار بسته بودن کامنت بقیه پست ها رو از الان95/4/11 به بعد به دوش میکشه..:)

گُل نِگار لــآوز یـــو...^__^