یه ویژگی مثبتی که دارم
  اینه
 که اصلا
اصلا
نمیتونم بدون برنامه ریزی زندگی بکنم..!
خب درسته شاید یه سریاش رو نتونم انجام بدم..!
اما همین که دغدغه این رو داشته باشم..
که مثلا فلان ساعت باید این کار رو بکنم..!
 و از انجام ندادنش خودمو سرزنش کنم..!خوشحالم..!
یه سری برنامه ایران و تهران گردی..برای تابستان ریختم..!
از اونجایی که عمه هم اومده تهران..! بهشون گفتم که اونها هم بیاین باهم بریم!
ولی یه سری ملاقات خیلی مهم دارم..با دوستانی پرقدمت و بعض ها هم نیو!:)
از تمام لحظات زندگی هم درست مثل همیشه عکس میگیرم.
.ولی ایندفعه خیلی ها رو با سایز کوچیک اینستایی چاپ میکنم..!
البته که امید دارم.. دوربین دوست داشتنی رو به عنوان هدیه بگیرم..!:))!
و اما مسئله مهم تر ! ورزشه..!
بابا قول داد که هر روز صبح بریم پااارک و  ورزش کنیم..!یوووهوو..!
 از اتفاقات رو هم اینجا ثبت می کنم..!:)
خوشحالم که امید دارم..!خوشحال..!
بیشتر آشنا میشیم ایشالا..×
:)
فعلا حال ِ ثبت ِ لحظه ها نیست..!چون وقت نیست..!
-------
تیر و تولد..! نزدیکه یه سال بزرگ تر شدنم..!:)