+ میگه قول بده بین خودمون بمونه..

+قول دادم..

 

بعد هم از اتفاقات بعد ِ خرداد نود و چهار میگه...

من تابحال عاشق نشدم..یعنی یکبار چرا..ولی نه خیلی جدی..شاید هم جدی بود و نادیده گرفتمش..!

اما وقتی (س) برام تعریف کرد...!

دوست داشتم عشق رو تجربه کنم...فقط لطفا از نوع پایان شیرین :)wink