گُــل نــِگـــآر

رونوشت روزها راروی هم سنجاق کــردم..!

گُــل نــِگـــآر

رونوشت روزها راروی هم سنجاق کــردم..!

گُــل نــِگـــآر

+مُشتی نوشته..! به زبان گُل نِگار..!به تایید ناخواسته کیبورد..
به ترنم زیبای گُل ها..!
وصدای نَفَس فرشتگان..!
زیر بآران بی حساب عشِق!
.
.
+قضاوت ممنون:)

آخرین مطالب
پیوندهای روزانه

+ حِس ِ خوبِ زندگی..(آرزوهای کوچک و یافتنی)

پنجشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۰۷ ب.ظ

    قدم زدن کنار دریا در گرگ و میش صبح..! با نسیم عالی

.دودیدن

..بعدهم یه صبحانه خوشمزه ...

زیر اندازگل گلی به همراه یک گلدون..! با گل های تازه..

خیره شدن به دریا. شنیدن موسیقی موج ها.   خواندن یک کتاب عالی..!(شکسپیر..چارلز یا غیره)

.

/حِسِ خوب: "یکم"/

۹۵/۰۶/۱۱
گُل نِگار

حسِ خوب