داره کم کم تموم میشه..خداروشکر..!

عجیبه که باید بگم..از فصل تابستان جز باران چشم هایم هیچوقت چیزی ندیدم..! سرد تر از زمستان..! همیشه تو بودی..تابستان لعنتی..

زودتر تمام شو..زود زود..

دوسال است که دیگر انتظار و منت این فصل را نمیکشم..! بی رحمی اش را ثابت کرده است..!

خداحافظ زمستان ِ گرم بی رحم..!


پینوشت: دو روز میشود که سرما خوردم..سرماخوردگی های من از همان روز اول تا اخرش فاجعه است..! گاهی حتی نمیتوانم خوب راه بروم..! بازم تابستون نذاشت زخمی نشده ازش خداحافظی کنیم...یه روزی به حسابش میرسم..فعلا که سرما خوردم :)