تابستون اومد...منم یک عالمه برنامه دارم..:) درست مثل همه ی شما..

اووم خب...میدونید چیه..گفتم شروعش برای بعد رمضان باشه..آخه انرژی ام خیلی تحلیل رفته...

+اینکه اساتید نمره ها رو انقدر دیر میذارن غیرقابل تحمله واقعا.!خصوصا عمومی ها...

+راستی چه حالی داره که وقتی به کیبورد میرسم و یه صفحه خالی که باید حرف هامو بزنم و همزان یه آهنگ پِلی میشه، یکهو یکدفعه فکر میریزه تو سرت..!از همه جا

بعضی جاها پر حس منفی..کمتر جا مثبت...

آهنگ رو عوض کنم:)