خُب یه اعتراف..واسه نوشتن همیشه هراس داشتم از اینکه چ جوری بگم که حق مطلب ادا بشه!

برای همین توضیح میدادم..نمیدونم زیاده روی میکردم یانه..!

آخه همه چی رو دوست دارم توصیف کنم و اصولا رشته بهم ناپیوسته ای هم میشه.

تو حرف زدن هم گاهی برام پیش می آید...

اما خب اینجا تصمیم گرفتم دیگه خیلی کوتاه و خلاصه بنویسم فقط..خودمونی و راحت...مثل قبل...هر چی هر دله..همین..زیاد نشه:)