خیلی وبلاگ ها خاک خرده شدن..اینجا که تار عنکبوتی شد هیچی..ولی خیلی دوست ها رفتن چرا!؟ دل آدم میگیره حال اینجا بلاگفا نشه!:(

انگار روابط اجتماعی اینترنتی ندارم..برخلاف گذشته و ایضا بیرون:)