وجودِ یه دوستِ خوب،که

تو رو خوب بشناسه،

وهمه جور هوات رو داشته باشه،

لحظات اش رو باهات به اشتراک بذاره،

از خودت باتجربه تر باشه،

شخصیتش رو خوب خوب بشناسه!:) ،

کتاب دوست و کتابخون باشه،

منظم باشه،

همرات باشه  و واسه پیشرفتت تلاش کنه:)

نعمت ِ نعمت..!

اصلا بدجور خدایا شکرت..

دوستِ آبانی من:)

وقتی دیوانه خوابیدن مدل روستایی باشه و همه دوست هات بدونن :)