فکر کن وقتی داری همینجوری سرچ میکنی عکس های حس خوب ببینی این بیاد:|

چه عالمی داشتنا! یعنی هنوزم جذاب هست برای خیلی ها|: ببخشیدها ولی فاجعه است..!

از طرز نشستن بگیر تا همون اااا آخر که مشخص نیس چه هدفی داشته!

آ تهدید مثلا؟ منم واسه خودم کسی بودمااااااااا داداچ..!:)