+زنده ام..خنده

آخه تو هوای اردیبهشت مگه میشه زنده نشد..!

+زهرا خوش اومدی به خونه مجازی من:))

+این صفحه ، یکساله شد..متولدِ اردیبهشت 95