هوووف! خداروشکر زنده موندم! فقط انگشت اشاره رو! علاوه بر اون دست راستم میلرزه..!

یعنی عدالت رو هم اینجا اجرا کردم و به هردو دست خسارت وارد کردم!آسیب بگم بهترهمردد

با عرض تشکر از آُربیت جون گلم..: خوش اومدی عزیز دل..ولی بیا درخدمتت باشیم :) اینجوری مزه نمیدهبوسه

و تشکر از آقای سر به هوا که گفتن آقا بجنب نره راند سه!! منم هول شدمو سرعت عمل رو بردم بالا..!:/

+ دوستان، چقدر سینا حجازی گوش میدم آخه..! از  آپ شدن این همه انرژی میترسم...خنده